အင်္ဂလိပ် ဝတ်ဆိုက်များ

သွေးတွင် HIV ပိုး ရှိသော်လည်း သွေးစစ်ရာတွင် HIV ပိုး မရှိဟု မှားယွင်းစွာ
ဖော်ပြနိုင်သည့် အခြေအနေများ
၁။ ရောဂါပိုးပျိုးကာလ – WINDOW PERIOD ရောဂါပိုး စဝင်ချိန်မှ သုံးပတ်မှ
သုံးလအထိ ကြာနိုင်သည်။