ပထမဦးဆုံး လှုပ်ရှားမှု

ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV)

နေ့ရက်: 1 Jun 2019 ~ 22 Jun 2019

အချိန်: 2:00 am ~ 9:00 am

လိပ်စာ: 205, Buliding(69),Yu Za Na Tower,Shwe Gon Dine Juncton Bahan Township, Yangon

လှုပ်ရှားမှု (၁)

ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်သည့် စနစ်၏ လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်မှုများ ကျဆင်းကာ အခြားသော ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကင်ဆင်ရောဂါများ ပိုမိုဆင့်ပွားဖြစ်ပွား တက်သည့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။

နေ့ရက်: 13 Jun 2019 ~ 15 Jun 2019

အချိန်: 1:00 pm ~ 8:00 pm

လိပ်စာ: Yangon

ခရီး

ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်သည့် စနစ်၏ လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်မှုများ ကျဆင်းကာ အခြားသော ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကင်ဆင်ရောဂါများ ပိုမိုဆင့်ပွားဖြစ်ပွား တက်သည့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။

နေ့ရက်: 15 Jun 2019 ~ 22 Jun 2019

အချိန်: 1:00 pm ~ 3:00 pm

လိပ်စာ: 05, Buliding(69),Yu Za Na Tower,Shwe Gon Dine Juncton Bahan Township, Yangon