မြန်မာစာအုပ်

ထို့ကြောင့်ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ဝေဒါနာရှင်များ အတွက် ARV ဆေးဝါးများသည် အသက်တမျှ အရေးကြီးသောဆေးဝါးများ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ARV ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ပုံမှန်မှီဝဲခြင်းဖြင့် မိမိ၏ခုခံအား ပြန်လည်တက်လာပြီး ပုံမှန်အလုပ်များကိုသာမန်လူတယောက်လို ပြန်လည် လုပ်ကိုင်လာနိုင်ပါသည်။ မိမိ၏စီးပွားရေးကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာနိုင်သလို၊ ဝါသနာအရ အားကစားများကိုပင် ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကို တွေ့ကြရပါသည်။