ကူးစက်နိုင်သောနည်းလမ်းများ - AHF Myanmar

ကူးစက်နိုင်သောနည်းလမ်းများ

၁။ လိင်ဆက်ဆံမှုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း။
(က) လိင်တူဆက်ဆံခြင်း။
(ခ) လိင်ကွဲဆက်ဆံခြင်း။
၂။ မသန့်ရှင်းသော အပ်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း။
(က) မူးယစ်ဆေးဝါး အကြောထဲထိုးခြင်း။
(ခ) ဆေးထိုးခြင်း။
(ဂ) ဆေးမင်ကြောင် ထိုးခြင်း။
(ဃ) နားဖောက်ခြင်း။
(င) တရုတ်အပ်စိုက်ခြင်း။
၃။ သွေးမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း။
(က) သွေးသွင်းခြင်း။
(ခ) ဆံပင်ညှပ်ခြင်း။
(ဂ) ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုးခြင်း။
(ဃ) လူနာ၏သွေးနှင့် ပွန်းပဲ့နေသော အရေပြားထိမိခြင်း။
၄။ မိခင်မှတစ်ဆင့် ကလေးသို့ကူးစက်ခြင်း
(က) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကူးစက်ခြင်း
(ခ) ကလေးမွေးဖွာစဉ် ကူးစက်ခြင်း။
(ဂ) မိခင်နို့မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း။