မကူးစက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ - AHF Myanmar

မကူးစက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ

ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတွင် လျင်မြန်စွာ သေကျေပျက်စီးသဖြင့် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် မကူးစက်နိုင်ပါ။
၁။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း
၂။ ဖက်ရမ်းခြင်း။
၃။ အလုပ် အတူတူလုပ်ခြင်း။
၄။ အစား အတူတူစားခြင်း။
၅။ ခရီး အတူတူသွားခြင်း။
၆။ ကျောင်း အတူတူတက်ခြင်း။
၇။ ရေကူးခြင်း။
၈။ နှာစေးချောင်းဆိုးခြင်း။
၉။ အစားအစာများ။
၁၀။ အသုံးအဆောင်ပစွည်းများ (ဥပမာ- အိမ်သာ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊
တယ်လီဖုန်း။)
၁၁။ ခြင်၊ ယင်၊ ကြမ်းပိုး။
၁၂။ ပါးကို နမ်းခြင်း။