ရောဂါကူးစက်မှုကိုလျော့ကျစေသည့် အခြေအနေ - AHF Myanmar

ရောဂါကူးစက်မှုကိုလျော့ကျစေသည့် အခြေအနေ

၁။လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုခြင်း။
၂။HIV ရောဂါပိုးကို နှိမ်နင်းနိုင်သည့် Anti-retroviral drug များ
စားသုံးခြင်း။