လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နည်းများ - AHF Myanmar

လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နည်းများ

၁။ လိင်အပျော်အပါးမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၂။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်း။
၃။ လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုခြင်း။